matzer

Matzer is te zien

"Soms vind ik het leven niet alleen maar gemakkelijk. Ik vind dan vaak troost in de Kunst.
Soms ben ik bang, van dingen die ik niet begrijp. Ik vind dan vaak antwoorden in de Kunst.
Soms ben ik te verlegen en te onhandig om het contact aan te gaan met de ander, die ik niet ken. Ik vind de verbinding dan vaak via de Kunst.
Soms weet ik te weinig over achtergronden, drijfveren, politiek, maatschappelijk, persoonlijk, globaal. Ik word dan vaak gevoed door de Kunst.
Soms heb ik de taal niet om met de ander te communiceren. Het is de Kunst die dan de brug kan slaan.
Een boek dat me raakt en een beetje verandert, een voorstelling die me optilt en weer zachtjes neerzet na een uur of wat, een stuk muziek dat me vrolijk maakt, of meeneemt naar weemoedige plekken waar ik niet zomaar kom, een debat dat me inspireert, een schilderij dat me doet huilen, een dansvoorstelling die bruggen slaat en meer vertelt dan een lang verhaal, het heeft me vaak veel meer geleerd dan welke studie, levensovertuiging, politieke denkrichting ook. Omdat het me in de eerste plaats verbindt met mezelf, waardoor ik steeds beter de verbinding aan kan gaan met de ander.
Morgen, Prinsjesdag 2016, gaan we als alle geruchten kloppen horen dat van de 24 miljoen die nodig is om alle podium- en beeldende kunstenaars die positief beoordeeld zijn en onder de zaaglijn belandden alsnog hun plannen te kunnen laten uitvoeren, -en die dus opereren vanuit een gezonde infrastructuur en met mooie plannen en een groot bereik-, er maar 10 miljoen zal worden toegekend. Als die zelfde geruchten kloppen wordt er o.a. dik 400 miljoen uitgetrokken voor extra veiligheid. Ik ben natuurlijk voor een veilige samenleving, maar geloof oprecht dat het toegankelijk maken van Kunst door een overheid die daar zelf in zou geloven, zeker zoveel kan bijdragen aan ons gevoel van veiligheid dan nog meer camera's, agenten, detectiepoortjes. Joop Daalmeijer riep dit voorjaar alle politici op om voorstellingen te gaan bezoeken. Ik roep mezelf en alle collega's op om
nog meer dan we doen te infiltreren, te werken aan ons imago, die politici uit te nodigen, maar ook de buurvrouw voor wie de drempel vaak te hoog is en de ons onbekende. Persoonlijk. Omdat ik denk dat we soms de kracht en invloed die we hebben en kunnen hebben veel te vanzelfsprekend vinden. En een oproep aan Den Haag om die ontbrekende 14 miljoen te vinden, omdat het waarschijnlijk de meest renderende miljoenen zullen zijn die ze kunnen uitgeven. Dat is een belofte." - Madeleine Matzer

 

like us follow us