Matzer

Agnes Bolwiender nieuwe zakelijk leider

Agnes Bolwiender nieuwe zakelijk leider MATZER Theaterproducties

Het is met veel plezier dat we mogen aankondigen dat Agnes Bolwiender op 1 januari 2020 start als zakelijk leider bij MATZER Theaterproducties. Zij neemt het stokje over van Judith van der Velden die sinds 2008 in deze functie werkzaam was en samen met artistiek leider Madeleine Matzer leidinggaf aan ons Brabantse theatergezelschap.

Na het afronden van haar studie psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, bleek al vrij snel dat de ambitie van Bolwiender (1957) vooral in de culturele sector lag. In de jaren die volgden bouwde zij een jarenlange ervaring op als leidinggevende in de kunst- en cultuursector. Zo werkte zij o.a. als zakelijk leider bij Stichting Oorkaan Amsterdam en meest recent bij Stichting Go Short International Short Film Festival Nijmegen. Daarvoor vervulde ze verschillende functies bij Het Gelders Orkest en was ze coördinator van Bureau Cultuur & School Oost Gelderland.

 

 

 

 

Onlangs zag Agnes onze voorstelling Niemand wacht op je, die vooral op locatie gespeeld wordt. Daarin zag ze een ontroerende en uiterst actuele voorstelling. “Ik ben onder de indruk van de ontwikkeling die MATZER Theaterproducties in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt op meerdere terreinen, zowel artistiek-inhoudelijk als zakelijk. Wat ik mooi vind, is dat MATZER frisse keuzes maakt en in staat is om oorspronkelijk na te denken over zaken als publieksvinding en cultureel ondernemerschap, zonder daarbij de artistieke kwaliteit en autonomie uit het oog te verliezen.”

Agnes kijkt vol vertrouwen vooruit: “Bij mijn start liggen er meteen een paar forse uitdagingen, zoals de nieuwe meerjarige subsidieaanvragen voor de cultuurbeleidsperiode 2021-2024. Vanuit mijn achtergrond en expertise hoop ik hier een geslaagde bijdrage aan te kunnen leveren. Ik kijk ernaar uit om deel te gaan uitmaken van deze mooie, professionele club en samen met Madeleine en het team een ondernemende, duurzame, gezonde organisatie neer te zetten.”