Matzer

Voortbestaan MATZER in gevaar

UPDATE: MATZER kan door!

voortbestaan MATZER in gevaar

UPDATE 15 sep 2020

MATZER KAN DOOR!

De miljoenennota bevestigde zojuist wat we al hoopten. Door een toevoeging van 15 miljoen aan het cultuurbudget kunnen alle gezelschappen met een positieve beoordeling bij het Fonds Podiumkunsten – waarvoor eerder onvoldoende budget was – toch gehonoreerd worden!
Wat dat betekent? Dat wij alsnog onze plannen voor de komende vier jaar grotendeels kunnen gaan realiseren. Daar zijn we heel erg blij mee! Want wat ons betreft zijn die plannen voor de komende jaren misschien wel de mooiste/beste/meest betekenisvolle tot nu toe.
Dank aan iedereen voor de steun de afgelopen tijd. Dank aan alle betrokkenen die zich hard hebben gemaakt voor deze reparatie. En nu volle vaart en vol zin vooruit! Eerste stop: Je kunt me gerust een geheim vertellen [een positief verhaal over dementie], première januari 2021.

 

 

 

 

 

3 aug 2020

De adviescommissie van het landelijke Fonds Podiumkunsten heeft onze subsidieaanvraag voor de periode 2021-2024 positief beoordeeld. Doordat deze regeling bijna drie keer is overvraagd, is er voor ons Brabantse theatergezelschap geen ruimte in de landelijke structuur in de komende vier jaar. De commissie is lovend over o.a. de artistieke kwaliteit, het gedegen vakmanschap en de publieksfunctie van MATZER. Het fonds adviseert dan ook de aanvraag te honoreren voor zover het budget dat toelaat. Het FPK beschikt de komende jaren echter over beduidend minder middelen. Hierdoor komt ons voortbestaan in gevaar.

Ontoereikend budget

Het aantal aanvragen dat het FPK ontving voor deze aanvraagmogelijkheid was erg groot. In totaal werd in categorie II, waar MATZER onder valt, door 91 gezelschappen € 26.300.000,- aangevraagd. Dat staat in schril contrast tot het beschikbare budget van € 11.100.000,-. Een van de redenen van de geslonken budgetten is het feit dat de minister eerder besloot een substantieel deel van het budget van FPK over te hevelen naar de Basis Infrastructuur.

Deze beslissing heeft verstrekkende gevolgen voor de kleine en middelgrote gezelschappen, waaronder ook MATZER. Het feit dat nu slechts 1/3e van de aanvragen kan worden gehonoreerd is erg pijnlijk en een kaalslag voor de sector. 60% van de gezelschappen die de afgelopen jaren subsidie ontvingen, dreigen nu geheel buiten de boot te vallen.

Reactie Madeleine Matzer

Madeleine Matzer in een eerste reactie: “We zijn erg teleurgesteld door dit advies van het Fonds Podiumkunsten. Ons plan ’21 – ‘24 kreeg eerder een zeer positief advies van Brabantstad, Provincie Noord-Brabant en Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Een positief advies is prachtig, maar het feit dat het fonds een zeer beperkt budget tot zijn beschikking heeft, vormt een grote bedreiging voor het voortbestaan van MATZER Theaterproducties en met ons vele andere gezelschappen. Daardoor kunnen alle mooie en vernieuwende projecten die we tot ‘24 gepland hadden waarschijnlijk niet worden uitgevoerd. We gaan ons beraden op hoe we ons hiertoe moeten verhouden.”